Würth

Poslovanje Würth-a je usmjereno na montažni materijal i materijal za pričvršćivanje, opskrbu kupaca u obrtu, građevinskom sektoru i industriji. Na međunarodnoj razini, operativne poslovne jedinice unutar Würth-a podijeljene su na divizije Metal, Auto, Drvo, Industrija, Građevina i Trade. Divizija Metal obuhvaća distribucijske grane radionica, kućne tehnike i održavanja, divizija Auto obuhvaća distribucijske grane osobnih automobila i Cargo...
Želim znati više