ODJEL ZA LJUDSKE RESURSE - SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA  

Lidija Karalić 
Odjel za ljudske resurse
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Human Resources
Tel.+385 (0)1 3498-784(119)
Fax. +385 (0)1 3498-783
e-mail: lidija.karalic@wuerth.com.hr