Divizija Građevina

Pod okriljem divizije Građevina objedinjene su sve distribucijske grane čiji je zadatak briga o kupcima u sporednim i glavnim građevinskim obrtima. Težište obrade tržišta je na građevinskim poduzećima, krovopokrivačima, gipserima/štukaterima/suhogradnji, kao i u direktnoj opskrbi gradilišta. Ovdje do izražaja dolaze i za kupca specijalno prilagođena logistička rješenja kao npr. materijalima opremljene skladišne jedinice direktno na gradilištu.