POLITIKA KVALITETE I UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Usmjerenost na potrebe i očekivanja naših kupaca te njihovo zadovoljstvo isporučenim proizvodima, pruženim uslugama i dostupnošću našeg osoblja su najvažnije vrijednosti temeljem kojih mjerimo i određujemo svoju ukupnu uspješnost. Prodajni asortiman stalno osvježavamo novim proizvodima koji će našim kupcima omogućiti povećanu kompetitivnost i bolje rezultate.

Svoje dobavljače smatramo partnerima s kojima smo povezani zajedničkim interesima.

Naši zaposlenici su motivirani, stručni, ustrajni te spremni i obavezni trajno se usavršavati. Etičnost, poštovanje i razumijevanje su sastavnice međusobnih odnosa zaposlenika na svim razinama organizacije.

Sustavno usklađujemo svoje aktivnosti, radne procese i djelovanje na okoliš s primjenjivim zakonima i provedbenim propisima.

Preispitujemo utjecaje naših aktivnosti i procesa na okoliš i težimo ih učiniti što manje škodljivima za okoliš. Potičemo primjenu proizvoda s manje štetnim utjecajima na okoliš. S otpadom postupamo na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način.

Potičemo svakog zaposlenika i sve zainteresirane strane da kreativno djeluju na poboljšanju kvalitete i odnosa prema okolišu. Postavljamo si ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve kvalitete i zaštite okoliša i nastojimo da svaki zaposlenik prepozna svoju ulogu i korist u postizanju tih ciljeva.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem integriramo u cjeloviti poslovni sustav primjenjujući zahtjeve normi ISO 9001 i ISO 14001 te nastojimo trajno poboljšavati njegovu učinkovitost i djelotvornost.