Izračun smjesa za sidrenje

Kalkulator za računanje Würth dvokomponentnih smjesa za sidrenje. Upisom 3 parametra (promjer-dubina-količina rupa), dobit ćete rezultat u komadima, koliko je potrebno proizvoda za određeno sidrenje. Kalkulator računa na 60% ispunjenosti rupe.

Preuzmi aplikaciju

Würth Technical Software

Würth Technical Software je skup različitih programskih rješenja za proračun sidrenja i spojeva koji preporučuje adekvatne proizvode:
  1. Anchor design – dugogodišnji Würth program za izračunavanje sidra i tipli. Moguće računanje prema djelatnosti, npr. montaža ograda, montaža tendi, konzola, spuštenih stropova.
  2. Varifix – proračuni sila kod strojarskih instalacija
  3. Rebar – proračuni sila kod nadogradnje građevinskih objekata
  4. Drvene konstrukcije – proračun spojeva u drvenim konstrukcijama i proračun spregnutih stropova (drvo/beton)
  5. Solar - proračuni sila kod montaže solarnih panela

Preuzmi aplikaciju

Würth Anchor design

Novi program koji je rađen u suradnji s inženjerima iz cijele Europe, prema potrebama struke. Würth Anchor design je program namijenjen inženjerima-statičarima za izračune statike kod sidrenja u beton. Specifičnost ovog programa je potpuna fleksibilnost u radu, sigurnost i ekonomičnost, uvijek ćete dobiti sigurno ali ekonomično rješenje prema ETA smjernicama. Još jedna specifičnost je izračun sidrene ploče te izrada radioničkog nacrta iste.

Preuzmi aplikaciju

Software za proračun spojeva u drvenim konstrukcijama

Ovdje možete pronaći online računalni program za proračun spojeva u drvenim konstrukcijama. Program se sastoji od 12 modula koji sadrže većinu projektnih situacija, a između ostalog omogućuje proračun moždanika kod spregnutih drvo/beton stropnih konstrukcija. U programu je integriran HR NAD.

Poveznica do aplikacije

U slučaju pitanja vezanih uz instalacije ili korištenje aplikacija molimo da nas kontaktirate e-mail.