POLITIKA KVALITETE I UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Usmjerenost na potrebe i očekivanja naših kupaca te njihovo zadovoljstvo isporučenim proizvodima, pruženim uslugama i dostupnošću našeg osoblja su najvažnije vrijednosti temeljem kojih mjerimo i određujemo svoju ukupnu uspješnost. Prodajni asortiman stalno osvježavamo novim proizvodima koji će našim kupcima omogućiti povećanu kompetitivnost i bolje rezultate. Svoje dobavljače smatramo partnerima s kojima smo povezani zajedničkim interesima. Od svih naših poslovnih partnera, korisnika usluga i suradnih poduzeća tražimo da se zadovolje kriteriji kvalitete i zaštite okoliša.

Naši zaposlenici su motivirani, stručni, ustrajni te spremni i obavezni trajno se usavršavati. Etičnost, poštovanje i razumijevanje su sastavnice međusobnih odnosa zaposlenika na svim razinama organizacije. Sustavno usklađujemo svoje aktivnosti, radne procese i djelovanje na okoliš s primjenjivim zakonima i provedbenim propisima. Preispitujemo utjecaje naših aktivnosti i procesa na okoliš i težimo ih učiniti što manje škodljivima za okoliš. Potičemo primjenu proizvoda s manje štetnim utjecajima na okoliš.

S otpadom postupamo na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način. Potičemo svakog zaposlenika i sve zainteresirane strane da kreativno djeluju na poboljšanju kvalitete i odnosa prema okolišu. Uprava putem Upravinog pregleda ocjenjuje aktualnost politike i potrebu njene izmjene i na temelju toga postavlja ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve kvalitete i zaštite okoliša i nastojimo da svaki zaposlenik prepozna svoju ulogu i korist u postizanju tih ciljeva.

Politika kvalitete i upravljanja okolišem se odnosi na sve poslovne procese u poduzeću WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. u opsegu::

„Trgovina na veliko alata i pribora, zaštitne opreme i kemijsko-tehničkih proizvoda“

Svi procesi se provjeravaju putem planiranih internih audita, nadzora certifikacijskih kuća, nadležnih inspekcija, nadzora koji provode korisnici i suradnje s užom društvenom zajednicom. Politika kvalitete i upravljanja okolišem je javni dokument, prenesena je zaposlenicima te je dostupna svim zainteresiranim stranama.

Preuzmi dokument u PDF-u